Κόστος θεραπείας

Κόστος θεραπείας


Το κόστος της κάθε θεραπείας, καθώς και ο χρόνος περάτωσής της, διαφέρει και καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της, καθώς και από τα υλικά αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν, από τα πολλά που μας πρσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική τεχνολογία.

Σημαντικό μερίδιο του κόστους κάθε προσθετικής εργασίας καταλαμβάνει η εργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την προσωρινή αποκατάσταση του στόματος.

Additional Info

  • header Image: header Image
Subscribe to our Newsletter
Terms and Conditions
To offer a better experience to our users we use Cookies
Privacy Policy I agree