Προσθετική

Ακίνητη προσθετική (γέφυρες, θήκες, γέφυρες Meryland)


Η συμβατική ακίνητη προσθετική προσφέρει λύσεις σε περιπτώσεις ελλειπόντων δοντιών, είτε ενός είτε πολλαπλών ελλείψεων.
Αυτού του είδους η θεραπεία περιλαμβάνει τις απλές στεφάνες (θήκες) όταν πρόκειται για αποκατάσταση της μορφής ενός σπασμένου ή τερηδονισμένου δοντιού και τις γέφυρες όταν πρόκειται για έλλειψη περισσοτέρων δοντιών.

Επίσης σε περιπτώσεις οπισθίων δοντιών με μεγάλα παλαιά σφραγίσματα ή σε δόντια που έχουν σπάσει, η ακίνητη προσθετική προσφέρει τη λύση των ενθέτων και επενθέτων, δηλαδή "σφραγισμάτων" που κατασκευάζονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο και καλύπτουν το μέρος του δοντιού που λείπει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκατάσταση κάποιου μπροστινού δοντιού με την λύση της γέφυρας Meryland, κατά την οποία το καινούργιο δόντι συγκολλάται με ειδική τεχνική στα διπλανά του στηρίγματα χωρίς αυτά να χρειάζεται να τροχιστούν!

Όλες αυτές οι αποκαταστάσεις μπορούν να κατασκευαστούν είτε από κράμα μετάλλων, από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη πορσελάνης είτε από πορσελάνη εξολοκλήρου για ένα πιο αισθητικό αποτέλεσμα.

Αισθητική αναβάθμιση προσθίων δοντιών με όψεις πορσελάνης
Αποκατάσταση ουλικού χαμόγελου με ουλοπλαστική και ολοκεραμικές στεφάνες
Aισθητική αναβάθμιση χαμόγελου με όψεις πορσελάνης
previous arrow
next arrow
Slider

 

Κινητή προσθετική (οδοντοστοιχίες, μασελάκι)


Η συμβατική κινητή προσθετική προσφέρει λύσεις σε περιπτώσεις ασθενών χωρίς δόντια καθόλου (ολικά νωδός) ή με μεγάλες ελλείψεις και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα πίσω δόντια (μερικά νωδός).

Πρόκειται για τις κλασσικές ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) και μερικές οδοντοστοιχίες (μασελάκι-μηχανάκι). Αυτές είναι εργασίες που το χαρακτηριστικό τους είναι ότι πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται από τον ίδιο τον ασθενή. Κατασκευάζονται από ακρυλική ρητίνη (είδος πλαστικού) ή από μεταλλικό σκελετό και ρητίνη μαζί.

Αυτού του είδους οι αποκαταστάσεις βελτιώνονται δραματικά με την ενσωμάτωση κάποιων εμφυτευμάτων για την στήριξή τους.

Αποκατάσταση στόματος με μασελάκια και θήκες πορσελάνης
Ασθενής χωρίς δόντια που αποκαταστάθηκε με 2 ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες)
Πλήρης αποκατάσταση οδοντικού φραγμού με εμφυτεύματα γέφυρες και μασελάκι για τα επάνω δόντια
Αποκατάσταση άνω δοντιών με θήκες και μασελάκι με συνδέσμους ακριβείας (χωρίς άγκιστρα)
Ολική αποκατάσταση στόματος με θήκες και μερική οδοντοστοιχία (μασελάκι)
previous arrow
next arrow
Slider

 

Additional Info

  • header Image: header Image
Subscribe to our Newsletter
Terms and Conditions
To offer a better experience to our users we use Cookies
Privacy Policy I agree