Πριν και μετά το ραντεβού

Πριν και μετά το ραντεβού:


Πριν τη θεραπεία
Είναι σημαντική η λήψη μιας ισορροπημένης διατροφής πριν από κάθε ραντεβού, καθώς έτσι διατηρείται το σωστό επίπεδο γλυκόζης στο αίμα και δίνει την ενέργεια που απαιτείται κατά την διάρκεια αλλά και μετά το ραντεβού.

Είναι σημαντικό ο ρουχισμός του ασθενή , καθώς και τα παπούτσια, να είναι άνετα καθώς αρκετές οδοντιατρικές διαδικασίες διαρκούν αρκετή ώρα, κατά την οποία ο ασθενής παραμένει καθισμένος στην οδοντιατρική έδρα.

Το κάπνισμα αντενδείκνυται σε όλες τις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί την επούλωση των ούλων και του οστού μετά από στοματικές μικρό-χειρουργικές επεμβάσεις.

Αν χρειάζεστε προφυλακτική χορήγηση φαρμάκων (πχ. πενικιλίνη), όπως σε περιπτώσεις που αφορούν καρδιακά νοσήματα ή κάποια προσθετική κάποιας άρθρωσης (πχ.ισχίου), αυτή πρέπει να έχει ήδη χορηγηθεί στη σωστή δόση και τον σωστό χρόνο. Η συστηματική λήψη ασπιρίνης ή κάποιου άλλου αντιπηκτικού παράγοντα (παράγωγα κουμαδίνης κτλ.) πρέπει να συζητηθεί με τον θεράποντα ιατρό για το ενδεχόμενο διακοπής της σε περίπτωση αιματηρής οδοντιατρικής πράξης.

Μετά την θεραπεία
Μετά από μικρο-χειρουργικές επεμβάσεις οι ασθενείς λαμβάνουν λεπτομερείς προφορικές και γραπτές οδηγίες. Επιθέματα πάγου είναι πολλές φορές απαραίτητα για την μείωση του οιδήματος. Ο ασθενής ενθαρρύνεται να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση θεωρεί αναγκαία. Μέτα από 24 ώρες υπάρχει επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ασθενή για επιβεβαίωση της ομαλής πορείας της στοματικής υγείας του.

Additional Info

  • header Image: header Image
Subscribe to our Newsletter
Terms and Conditions
To offer a better experience to our users we use Cookies
Privacy Policy I agree