Κόστος θεραπείας

Το κόστος της κάθε θεραπείας, καθώς και ο χρόνος περάτωσής της, διαφέρει και καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της, καθώς και από τα υλικά αποκατάστασης που θα χρησιμοποιηθούν, από τα πολλά που μας πρσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική τεχνολογία.

Σημαντικό μερίδιο του κόστους κάθε προσθετικής εργασίας καταλαμβάνει η εργασία του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας για την προσωρινή αποκατάσταση του στόματος.